Zadání soutěže

Vážení studenti,

jakožto zodpovědní designéři a návrháři máte jedinečnou možnost pomoci při záchraně milionů zvířecích životů. Zveme Vás k účasti v této důležité soutěži s etickým nádechem.

Vaším úkolem je vytvořit kreativní a přesvědčivý plakát a/nebo animaci upozorňující na fakt, že nošení pravých kožešin je kruté a zbytečné. Přejeme si, aby v moderním světě existoval rovný přístup ke všem zvířatům a aby nebyla některá obětována a zabíjena jen proto, že chceme nosit jejich kůže. Pomožte nám splnit toto přání!

Vaše práce budou hodnoceny designovými a marketingovými odborníky, případně mohou být využity v národních či mezinárodních kampaních za ukončení krutého obchodu s pravými kožešinami. Můžete vyhrát peněžitou výhru (viz sekce Ceny) a všichni vítězové či ocenění studenti získají certifikát.

 • Registrace i účast v soutěži jsou zcela zdarma.
 • Registrace byly uzavřeny 1. dubna 2011.
 • Uzávěrka pro přijetí plakátu/animace je 15. dubna 2011.

V roce 2011 můžete vytvořit plakát, animaci nebo obojí. Soutěž v tvorbě plakátů probíhá ve dvou fázích. Tři vítězné plakáty z každého světového regionu automaticky postupují do mezinárodního finále, ve kterém bude vybrán celkový vítěz soutěže (Grand Prize Winner), jenž získá 1 000 USD. Finalisté budou navíc zařazeni do celosvětového internetového kola (People´s Choice Award), ve kterém svého favorita volí sama mezinárodní veřejnost. Internetové kolo proběhne na podzim 2011 a jeho vítěz získá 500 USD. Svoboda zvířat již tradičně vyhlásí také Česko-slovenské kolo soutěže.

V roce 2011 je soutěž v tvorbě plakátů rozdělena do následujících 4 soutěžních světových regionů: Evropa a mezinárodní (zahrnuje ostatní neuvedené státy), Velká Británie a Irsko, Rusko a Čína (studenti by měli soutěžit za region, ve kterém právě studují).

Téma ročníku 2011

Tématem pro rok 2011 jsou kožešinové farmy a krutá realita skrývající se za kožešinovou módou.

Většina ze 75 milionů tzv. kožešinových zvířat, která jsou ročně na světě zabita, je odchována na kožešinových farmách.

Velká většina kožešin, které se po celém světě prodávají (od dlouhých kožešinových kabátů až po tzv. trimy, neboli lemy, na rukavicích či kloboucích), pochází z faremního chovu, kde jsou zvířata po celý svůj krátký život doslova uvězněna v řadách malých, strohých, drátěných klecí.

Studenti by tedy měli vytvořit takovou práci, která bude potenciálním zákazníkům či majitelům pravých kožešin sdělovat, jak a kde je kožešina vyrobena a jak velkým utrpením musí miliony tzv. kožešinových zvířat projít - vše jen kvůli pošetilým módním doplňkům.

Vaším úkolem je vysvětlit potenciálním zákazníkům hrůzy, které se odehrávají na kožešinových farmách, a to jak kvůli celým dlouhým kožešinovým kabátům, tak také kvůli lemům rukavic, bot nebo čepic.

Vaše práce by měly vysvětlit, odkud tyto luxusní kožešinové produkty pocházejí, a ukázat potenciálním zákazníkům, jak kvůli nim zvířata na farmách trpěla a musela zemřít - vše jen kvůli pošetilé módě.

 • Jak byste jim vysvětlili, odkud kožešina, kterou nosí, pochází? Jak byla vyrobena? A konečně že kožešinový průmysl může přetrvávat jen díky lidem, kteří kožešinové výrobky kupují a nosí?
 • Jak byste je přesvědčili, aby byli více soucitní a aby za žádnou cenu nekupovali pravé kožešiny?
 • Jak byste využili svých výtvarných dovedností k vytvoření velkého plakátu (který by se dal využít např. jako billboard) a/nebo krátkého 60 vteřinového filmu/animace?

Zadání

Vytvořte poutavý návrh billboardu pro městské ulice, který přinutí kolemjdoucí k zamyšlení. Plakát musí být navržen tak, aby co nejrychleji zaujal pozornost lidí, kteří kolem něj v rychlosti projdou. Pozn.: Plakát, který pošlete do soutěže, by neměl být větší než formát A3 z důvodu usnadnění posuzování porotci.

Co se týká soutěže v tvorbě filmů/animací, Vaším úkolem je vytvořit krátký film o maximální délce 60 vteřin, který by veřejnost zaujal a který by sdělil krátkou a výstižnou zprávu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu představují potenciální kupující a majitelé kožešinových výrobků - lidé mladí, chytří, se zájmem o oblékání, dobře informovaní o módě a návrhářích a také ti, kteří chtějí vypadat dobře.

Možná jsou již teď na pochybách, zda je nošení kožešin etické či nikoli. Možná jim je však utrpení zvířat lhostejné.

Vaším úkolem je přesvědčit kohokoli, aby pravé kožešiny nekupoval.

Slogan

Součástí návrhu nemusí být žádný slogan, chcete-li však, vymyslete si svůj vlastní.

Několik tipů od našich porotců

 1. Nejdůležitější je dobrý nápad.
 2. O problematice si vyhledejte dostatek informací.
 3. Téma není ničím novým, takže čím originálnější bude Váš přístup, tím pravděpodobněji přitáhne pozornost. Najděte klíčovou pravdu či vhled.
 4. Vyjádřete svůj nápad tím nejlepším způsobem.
 5. Promyslete různé způsoby toho, jak lze Váš nápad vyjádřit, a pak vyberte ten, který je dle Vašeho cítění nejsilnější. Pohlédnout na téma ze zcela nového úhlu může mnohdy přispět ke zcela originálnímu přístupu.
 6. Zamyslete se nad tím, kde bude Váš návrh využíván (např. jako plakát, v tisku, na webových stránkách). Kontext je velmi důležitý a může nabídnout originální způsoby vyjádření Vašeho nápadu.
 7. Před tvorbou plakátu si projděte práce studentů z minulých ročníků (najdete je v sekci Galerie) a snažte se zamezit tomu, aby se Váš nápad podobal některému již dříve použitému.

Tzv. kožešinová zvířata

Zvířata chovaná na farmách (norci a lišky) jsou ve své podstatě stále divoká zvířata. Od ostatních hospodářských zvířat se liší, jsou to šelmy, predátoři a v případě norků velmi teritoriální a samotářská zvířata.

Více informací o chovu tzv. kožešinových zvířat najdete na webu www.protisrsti.cz.

Cíle tvorby

Cílem návrhů je přesvědčit potenciální kupce pravých kožešin nebo oblečení obsahujícího kožešinové trimy, že využívání pravé zvířecí kožešiny je kruté a zbytečné - přesvědčte je, aby kožešinu nekupovali.

Používání fotografií

Studenti smějí používat pouze obrázky/fotografie, které sami vytvořili, nebo fotografie nalezené na níže uvedených odkazech. Vlastníci fotografií na těchto odkazech dali Alianci za módu bez kožešin souhlas s jejich využitím v rámci soutěže Designem proti kožešinám. Aliance tímto autorům děkuje.


Nettverk for Dyrs Frihet (Network for Animal Freedom), Norsko:
www.flickr.com/photos/dyrsfrihet/sets/72157621987318377
www.flickr.com/photos/dyrsfrihet/sets/72157615485338679
Michal Kolesár, Česká republika:
www.michalkolesar.net/cpg/index.php?cat=5
Anima, Dánsko:
www.flickr.com/photos/forbydminkavl/page2/
Swiss Animal Protection, Švýcarsko:
www.tierschutz.com/media/


Pozn.: Nemůžeme přijímat takové práce, ve kterých jsou použity fotografie/obrázky vytvořené třetími stranami nebo zakoupené u agentur.

Co musí být zahrnuto

 • logo Aliance za módu bez kožešin a organizace Svobody zvířat (loga najdete v sekci Ke stažení),
 • webové stránky Aliance za módu bez kožešin (infurmation.com) a webové stránky Svobody zvířat (www.svobodazvirat.cz).
Těšíme se na Vaše návrhy!

Fakta o kožešinách

 • Chov a zabíjení zvířat na kožešinových farmách je velmi kruté - to vše jen kvůli nepotřebnému produktu.
 • Každou vteřinu na světě zemře více než jedno zvíře kvůli své kožešině.
 • Každý rok zemře kvůli kožešině více než 75 milionů zvířat chovaných na farmách, včetně psíků mývalovitých, lišek, norků, tchořů a činčil - jen proto, aby uspokojily vrtochy módy.
 • Kožešinové farmy podrobují zvířata utrpení a smrti. Zvířata stráví celý svůj život v malých, znečištěných klecích, kde jsou na sebe namačkána, plna stresu a nudy. Kanibalismus je krutá realita psychického vypětí a úzkosti.
 • Neexistuje legislativa o ochraně zvířat při zabíjení, která by nařizovala humánní porážku tzv. kožešinových zvířat. Jsou zabíjena krutými metodami, které umožňují zachovat nepoškozenou kožešinu, jako například udušení v plynech, zlomení vazu či zabití elektrickým proudem.
 • Chytání milionů divokých zvířat do pastí na celém světě způsobuje utrpení a smrt. V divočině jsou zvířata chytána do léček, tlapy se jim zachytí do pastí a zvířata musí snášet mučivou bolest. Umírání může trvat i několik dnů. V zoufalé snaze utéct se mnoho z nich snaží překousat si končetiny. Když se lovec vrátí, zvíře zastřelí nebo utluče k smrti, pokud je v tu dobu stále na živu. Jiná zvířata zemřou kvůli infekci nebo se stanou kořistí ostatních zvířat. Pasti jsou náhodné a často se do nich chytí zvířata, která nebyla „cílem“ a jsou považována za „odpad“, třebaže mohou patřit k ohroženým druhům.
 • Kožešina není vedlejší produkt masného průmyslu - kožešinová zvířata jsou chována či lovena výhradně kvůli kožešině. Na výrobu jednoho kusu oděvu je často zabito velké množství zvířat (30 - 70 norků).
 • Kožešinové lemy (tzv. trimy) nejsou pouze zbytky z kabátů: kvůli těmto doplňkům je zabito více zvířat než na celý kabát. Je to z toho důvodu, že trh na výrobu kožešinových límců je větší než trh vyrábějící kožichy.
 • Čína nyní produkuje 80 % z celkové světové výroby kožešin. Zahraniční a domácí vyšetřovatelé dokumentují nepředstavitelně kruté zacházení se zvířaty vyplývající ze skutečnosti, že v Číně neexistují žádné zákony na ochranu zvířat.
 • A co víc, navzdory klamným tvrzením kožešinového průmyslu, kožešina není ekologicky příznivá a nelze ji považovat za „bioprodukt“. Tento průmysl závisí na hojném používání jedovatých žíravých kyselin na ošetření kůže, která by jinak shnila, a koncentrovaný zemědělský odpad z kožešinových továren může poškozovat životní prostředí.

Počty zvířat použitých na jeden kožich:

puma: 6 - 8
hříbě: 6 - 8
tuleň: 6 - 10
rys: 8 - 12
jezevec: 10 - 12
vydra: 10 - 16
liška: 10 - 20
ocelot: 12 - 18
pes: 15 - 20
rys: 16 - 22
kočka: 20 - 30
nutrie: 26 - 34
mýval: 30 - 40
norek: 30 - 70
králík: 30 - 40
tchoř: 45 - 55
kuna: 50 - 60
sobol: 60 - 70
tchoř: 60 - 70
činčila: 30 - 200
veverka: 200 - 400