Jak postupovat

 1. Přečtěte si Zadání soutěže, kde najdete téma a instrukce pro rok 2011, Oficiální pravidla, sekci Odevzdávání plakátů, případně sekci Odevzdávání animací.
 2. Dále je třeba vyplnit on-line registraci (registrace byly uzavřeny 1. dubna 2011).
 3. Zkontrolujte si, zda jste obdrželi své registrační číslo (přijde Vám e-mailem), a pečlivě toto číslo uschovejte.
 4. Abyste lépe znali kontext své tvorby, doporučujeme přečíst si více o problematice tzv. kožešinových zvířat (http://www.protisrsti.cz).
 5. Vymyslete plakát, animaci anebo obojí.
 6. Spolu s plakátem či animací je třeba poslat také vytištěný Formulář pro přijetí plakátu/animace, který prosím vyplňte, podepište a nechte podepsat také Vaším vyučujícím.
 7. Odevzdání plakátu/animace:
 8. Pokud posíláte plakát, vložte prosím do vyztužené obálky:
  • 1 barevný výtisk plakátu v rozlišení 300 dpi, podlepený tvrdším papírem (maximálně velikost formátu A3)
  • 1 barevný výtisk plakátu ve formátu A4
  • CD, na kterém bude Váš plakát – více v sekci Odevzdávání plakátů
  • vyplněný a podepsaný (Vámi a Vaším vyučujícím) Formulář pro přijetí plakátu
  Vše odešlete tak, aby obálka dorazila na následující adresu nejpozději 15. dubna 2011:
  Svoboda zvířat
  soutěž DAF
  Koterovská 84
  326 00 Plzeň
  POZN. Nezapomeňte vše označit svým jménem, registračním číslem a názvem školy, kterou studujete!
  Pokud posíláte animaci:
  • Animaci (o délce 30 - 60s) zašlete na DVD tak, aby obálka dorazila na následující adresu nejpozději 15. dubna 2011:
  Svoboda zvířat
  soutěž DAF
  Koterovská 84
  326 00 Plzeň
  Více podrobností o požadovaných náležitostech animací najdete v sekci Odevzdávání animací.
 9. Sledujte stránky www.dafcr.cz, kde zveřejníme výsledky soutěže!