Jak odevzdat animaci?

O soutěži

Mezinárodní soutěž v tvorbě animací vyhlašuje Aliance za módu bez kožešin. Máte jedinečnou možnost vyzkoušet si své umění v tvorbě animací v porovnání se studenty z celého světa! Vaším úkolem je vytvořit nápaditou a efektivní animaci sdělující důležité poselství o tom, že nošení pravých kožešin je kruté a zbytečné.

Na soutěž v tvorbě animací se vztahují stejná pravidla, stejné téma pro rok 2011 i další informace jako na soutěž v navrhování plakátů.

Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás prosím kontaktovat na e-mailu lucie.moravcova@svobodazvirat.cz. Děkujeme!

Jak postupovat při tvorbě a odevzdání animace

  • Nejprve je třeba se zaregistrovat. Vyplňte prosím on-line formulář v sekci Registrace a zapište si registrační číslo, které obdržíte na Vámi vyplněnou e-mailovou adresu (registrace byly uzavřeny 1. 4. 2011).
  • Vytvořte animační klip dlouhý 30 až 60 sekund, který bude odpovídat zadání pro rok 2011, a pošlete jej (na DVD jak ve formátu mov, tak ve formátu mp4) na adresu: Svoboda zvířat, soutěž DAF, Koterovská 84, Plzeň, 326 00. Nezapomeňte poslat také vyplněný a podepsaný Formulář pro přijetí animace.
  • Nazvěte prosím soubor dle následujícího vzoru: “DAF2011 Animation:Prijmeni_KrestniJmeno_RegistracniCislo”.
  • Vyplňte Formulář pro přijetí animace, který naleznete v sekci Formulář. Vytiskněte jej prosím, podepište a pošlete spolu s DVD.
  • Všechny animace musí obsahovat úvodní slide na začátku a závěrečný slide na konci, které musí obsahovat loga Fur Free Alliance a Svobody zvířat a soutěže Design Against Fur. Loga naleznete v sekci Ke stažení.
  • Můžete použít jakoukoli animační metodu (Flash, Stop Motion, After Effects, 3D, atd...), Váš návrh je niceméně zapotřebí odevzdat poštou dle výše uvedených instrukcí.

Uzávěrky

Registrace: 1. dubna 2011.

Termín pro přijetí animace: 15. dubna 2011.