Vítejte na oficiálních stránkách mezinárodní výtvarné soutěže Designem proti kožešinám!


Na základě rozhodnutí Aliance za módu bez kožešin (Fur Free Alliance) se oblíbená studentská soutěž Designem proti kožešinám (DAF) po devíti letech své existence na nějakou dobu odmlčí. Nový ročník 2012 tedy vyhlášen nebude.Designem proti kožešinám (Design Against Fur - DAF) je mezinárodní studentská soutěž v navrhování plakátů a v tvorbě animací. Studenti mají za úkol vymyslet originální plakát či animaci vyslovující se proti kožešinové módě, které by mohla některá ze světových organizací na ochranu zvířat využít ve své protikožešinové kampani.

Kdo DAF v ČR koordinuje?

Již od roku 2003 soutěž každoročně vyhlašuje o. s. Svoboda zvířat ve spolupráci s Aliancí za módu bez kožešin (Fur Free Alliance, FFA). FFA v současné době sdružuje 35 organizací na ochranu nejen tzv. kožešinových zvířat z celého světa. Jejím posláním je ukončit zabíjení zvířat kvůli kožešinám. Svoboda zvířat je jejím členem již od roku 2003. Pravidelně se účastí jejích meetingů, kde se setkávají zástupci organizací na ochranu zvířat téměř ze všech světadílů, a spolupracuje na dalších mezinárodních projektech (například Obchod bez kožešin - více informací naleznete na stránkách www.obchodbezkozesin.cz).

Komu je soutěž určena?

Soutěž je určena jak vysokým, tak středním školám s převážně uměleckým zaměřením. Je otevřena především studentům, kteří se věnují oborům, jako jsou například design, výtvarné umění, reklamní tvorba, marketing, grafický design a další. Studium uměleckého směru však není podmínkou. Studentům se naskýtá jedinečná příležitost vyjádřit názor na nošení pravých kožešin skrze svá umělecká díla. Zapojit se mohou jednotlivci nebo celé třídy či ročníky. Učitelé často využívají naši soutěž jako zadání seminárních prací a domácích úkolů.


NABÍDKA PŘEDNÁŠEK O TZV. KOŽEŠINOVÝCH ZVÍŘATECH

Od ledna 2008 nabízí občanské sdružení Svoboda zvířat (www.svobodazvirat.cz) v rámci soutěže DAF přednášky, které se týkají problematiky tzv. kožešinových zvířat. Hlavním cílem je poskytnout studentům kontext pro jejich následnou tvorbu v soutěži DAF.

Program přednášky: V průběhu besedy se podíváme pod povrch tzv. kožešinové módy. Zaměříme se na vývoj tohoto odvětví a na způsoby získávání kožešin. Zásadní otázkou je získávání kožešin z pohledu životní pohody zvířat. Délka programu je 45 minut. Přednáší Lucie Moravcová, předsedkyně Svobody zvířat.

Cena přednášky je 15 Kč na hodinu a osobu + cestovné (platí pouze pro přednášky mimo Plzeň). V ceně jsou obsaženy informační materiály a pomůcky k programu. Mimo Plzeň a Prahu vyjíždíme jen za předpokladu, že jsou objednány alespoň 3 přednášky.

POZN.: Tyto přednášky jsou určeny pouze pro školy zapojené do soutěže DAF.

Objednávky zasílejte Lucii Moravcové na e-mail lucie.moravcova@svobodazvirat.cz, popř. volejte na tel. číslo 736 766 188.