Ročník 2005

Třetí ročník soutěže Design Against Fur se zaměřil obecně na krutosti páchané na zvířatech při získávání kožešin. Poselství znělo jasně a jednoduše: „fur is cruel“. Hlavním úkolem DAF2005 (a nejen tohoto ročníku) bylo zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že nosit kožichy v dnešní době je již zbytečný luxus, a propojit v jejich myslích nošení kožichů s krutostí, kterou zvířata kvůli nim musí vytrpět, a tím pádem také snížit produkci a následnou spotřebu kožešinového zboží.

Do soutěže se v tomto roce přihlásilo přes 1000 studentů z celého světa.