Ročník 2004

V roce 2004 se soutěž zaměřila především na výrobky z kožešin. Poselství, které návrhy nesly, znělo následovně: „Pokud kupujete nebo nosíte výrobky z kožešin, přispíváte k bolesti a utrpení zvířat. Spotřebitelé mají moc zastavit zabíjení zvířat pro výrobky z kožešiny. Koupě šatů s upravenou kožešinou není nutná a v naší moderní době již není v módě.“

Soutěže se zúčastnilo celkem 35 organizací na ochranu zvířat, 1 700 studentů z 250 škol a více než 20 států světa. V druhém ročníku se soutěžilo v těchto regionech: Austrálie a Asie, Kanada, Evropa, Velká Británie, USA.